kajaki Śniadówko Pomiechówek

Warianty trasy do wyboru

Trasy spływu dotyczą rzeki Wkra na odcinkach:

Joniec - Pomiechówek - 26km / ok. 6 godz. - cena 80 zł
Joniec - Śniadówko - 17 km / ok. 4 godz. - cena 60 zł
Borkowo - Pomiechówek - 15 km / ok. 4 godz. - cena 60 zł
Borkowo - Śniadówko - 7 km / ok. 2,5 godz. - cena 50 zł
Śniadówko - Pomiechówek - 9 km / ok. 2,5 godz. - cena 50 zł

 

MIEJSCE ZBIÓRKI

Miejsce zbiórki: Śniadówko (przy samym moście)
Rozpoczęcie spływu w godz. 8.00 - 17.00